Preview Mode Links will not work in preview mode

Culturama

Hanne Kristin Rohde

Oct 30, 2020

Hanne Kristin Rohde er profilert forfatter, x-politileder og TV-kjendis. Hun har utgitt mer enn ti bøker i ulike sjangere som har solgt i over 250.00 eksemplarer. I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.


Hanne Kristin Rohde

Oct 30, 2020

Hanne Kristin Rohde er profilert forfatter, x-politileder og TV-kjendis. Hun har utgitt mer enn ti bøker i ulike sjangere som har solgt i over 250.00 eksemplarer. I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.


Oct 30, 2020

Hanne Kristin Rohde er profilert forfatter, x-politileder og TV-kjendis. Hun har utgitt mer enn ti bøker i ulike sjangere som har solgt i over 250.00 eksemplarer. I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.


Hanne Kristin Rohde

Oct 30, 2020

Hanne Kristin Rohde er profilert forfatter, x-politileder og TV-kjendis. Hun har utgitt mer enn ti bøker i ulike sjangere som har solgt i over 250.00 eksemplarer. I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.


Oct 20, 2020

Helene Uri har utgitt over tretti bøker og er nå aktuell med romanen "Katalog over mine menn". I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.