Preview Mode Links will not work in preview mode

Culturama

Oct 20, 2020

Helene Uri har utgitt over tretti bøker og er nå aktuell med romanen "Katalog over mine menn". I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.


Helene Uri

Oct 20, 2020

Helene Uri har utgitt over tretti bøker og er nå aktuell med romanen "Katalog over mine menn". I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.


Oct 11, 2020

I denne episoden presenterer forfatter og programvert Stein Arne Nistad hva Culturama er og skal bli. Han snakker litt om sitt eget forfatterskap og om høstens program. Det handler om kunstneriske selvangivelser med Helene Uri, Ketil Bjørnstad og...