Preview Mode Links will not work in preview mode

Culturama


Oct 20, 2020

Helene Uri har utgitt over tretti bøker og er nå aktuell med romanen "Katalog over mine menn". I denne episoden av Culturama avleverer hun sin kunstneriske selvangivelse til forfatter Stein Arne Nistad.